اسكوليوز Scoliosis

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
ویدئو
دانلود ویدیو

نتایجی از دیگر سایت ها:

Scoliosis: Types, Causes, and Symptoms

Overview. Scoliosis is an abnormal curvature of the spine. The normal shape of a person’s spine includes a curve at the top of the shoulder and a curve at the lower back.
.

How to Treat Scoliosis in Adults | Conditions | US News

An estimated 2 to 3 percent of Americans have scoliosis, which involves a sideways curvature of the spine, bending toward a C- or S-shape depending on the case and its severity. Fortunately, the …
.

Scoliosis of the Spine: Causes, Images, Symptoms, and Treatments

Scoliosis is a sideways curve in your backbone (or spine).Often, it first shows up when you’re a child or teenager. The angle of the curve may be small, large, or somewhere in between. But …
.

Scoliosis: Symptoms, Treatment and Surgery

When Idiopathic Scoliosis Needs Treatment. Treatment options for idiopathic scoliosis could include: Observation. Typically, a doctor will advise observation for a scoliosis curve that has not yet reached 25 degrees. Every 4 to 6 months, the doctor will take another X-ray of the spine to see if the scoliosis is progressing or not. Bracing.
.

7 Types of Scoliosis & Their Differences [Comprehensive Guide]

As the name suggests, syndromic scoliosis is a form of scoliosis that develops secondary to some kind of syndrome. Some of the syndromes that are most commonly linked to syndromic scoliosis include Rett’s syndrome, Beale’s syndrome, muscular dystrophy, osteochondrodystrophy, and various connective tissue disorders.
.

اسكوليوز (scoliosis)

اسكوليوز (scoliosis) ، علائم شایع ، علل اسكوليوز ، عوارض‌ احتمالي‌ ، تشخيص اسكوليوز ، درمان‌ اسكوليوز ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *