برچسب: وزیر کشور: طبیعی است که افزایش قیمت بنزین اثر خود را روی بقیه کالاها بگذارد